ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

A short description of your business

Φόρμες

Βρείτε όλα τα απαραίτητα έντυπα εδώ.

Τελευταίες Ανακοινώσεις

Η Ιστορία μας...

Ο Όμιλος Φίλων Αυτοκινήτου πρωτοιδρύθηκε το 1966 και ήταν η πρώτη καθαρώς Κυπριακή αυτοκινιστική Λέσχη. Σκοπος του η προώθηση του αυτοκινητιστικού αθλήματος στην Κύπρο, που μέχρι τότε όλοι οι αγώνες αυτοκινήτου διοργανώνουνταν από τους Άγγλους των Βάσεων.